+45 28 79 12 36 info@charlottefrigast.dk

Kiropraktik

Ved den kiropraktiske undersøgelse gennemgås bevægeapparatet med henblik på at lokalisere nedsat led- muskel- og nervefunktion.

Det unikke ved undersøgelsen er, at hvert enkelt lille område af ryggen og benene undersøges for bevægelighed og smerte.

Oftest er rygsmerter eller halthed årsag til, at jeg bliver bedt om at undersøge en hest eller en hund. Der kan dog også være tale om at lokalisere årsager mindre problemer der, uden at patienten er ”syg” i traditionel forstand, blot nedsætter præstationen på én eller anden måde eller viser sig som ændret adfærd. Specielt når det drejer sig om hunde, kan smerter i bevægeapparatet give en ændret adfærd, som viser sig i form af aggressivitet, nervøsitet, angst eller andet.

Undersøgelser og behandlinger bliver også ofte lavet i forbindelse med regelmæssige tilsyn, som mange ejere ønsker udført for at bevare en optimal præstation. Disse undersøgelser bliver også gennemført med henblik på og ønsket om at registrere ømheder eller nedsat funktion inden det får en klinisk betydning. Der er tale om en undersøgelse af ren forebyggende karakter, som må betragtes som ren ”Wellness”.

 Ledforandringer, smerte eller skader i det væv, som omgiver leddene vil ændre bevægeligheden i området. Derfor er der ikke altid tale om problemer,der kan behandles med kiropraktik. Det underbygger vigtigheden af, at den behandler, man vælger, har en faglig uddannelse, så der er et korrekt grundlag for den iropraktiske behandling eller supplerende behandlinger.

Formålet med den kiropraktiske behandling er at fjerne smerter, genetablere normal bevægelighed, muskel- og nervefunktion. Selv om manipulationen blot er centreret om et led, kan flere led påvirkes positivt. Der er formentlig muskulære og nervemæssige ”kredsløb”, som aktiveres ved manipulationen og er ansvarlige for dette.

En forbedret bevægelighed og brug af ryggen kan mindske fejlbelastningen andre steder i kroppen.

For mig er det vigtigt at patienten efter behandling er smertefri og har et biomekanisk godt grundlag for at bruge ryggen korrekt.

Efterfølgende kan der være tale om flere behandlinger, supplerende undersøgelser hvor røntgen og evt. operation indgår. Akupunktur, massage, træning med mere bruges ofte i kombination og som et supplement.

Når det gælder heste, vil faktorer som træning, hovbalance og beslag have betydning for behandlingsresultatet.