Dyrlæge Charlotte

Frigast

Charlotte Frigast Langebjergvej 10 4100 Ringsted Tlf +45 28 79 12 36 Email: info@charlottefrigast.dk

Akupunktur

 

Jeg anvender primært akupunktur i forbindelse med behandling af smerter og

nedsat funktion i bevægeapparatet. Problemet skal så vidt muligt diagnosticeres, så der ikke sker nogen form for fejlbehandling. Efter undersøgelse og grundig palpation udvælges de punkter, som skal anvendes i behandlingen. Det er bedst patienten ikke er medicineret ved 1. undersøgelse og behandling, hvis det kan undgås.

 

Det er vigtigt med en god dialog om hestens/hundens/kattens problem, dine

forventninger til efterfølgende præstation, træning og genoptræning.

Afhængig af problemets karakter vil jeg efter undersøgelsen komme med min

mening om den eller de bedste behandling(er). Endelig skal der træffes aftale

om eventuelt fortsat brug af medicin, og hvorledes dosis kan nedsættes gradvist.

 

Effekten af akupunkturen kan i dag godt forklares ud fra moderne fysiologi og anatomi. Der er flere virkningsmekanismer, som aktiveres når nålene er i punktet.

 

Heraf kan nævnes: Lokalt i punktet fjernes bl.a. affaldsstoffer gennem en bedre blodcirkulation. På den måde mindskes irritationen af nerveenderne og den vedvarende smerte.

 

Endvidere kan bindevævet ”rulle” sig om nålen, og herved påvirkes andre forhold i det syge væv. Bl. a. ændres vævets spænding. Dette gavner muskler og led i det behandlede område. En øget koncentration af kroppens egne morfiner (endorfiner) kan måles under behandling og har ligeledes betydning.

 

Akupunktur kan anvendes som et supplement til kiropraktisk behandling. De to

behandlinger kan af og til potensere (forstærke) hinandens effekt. Ved kroniske

smerter kan det være nødvendigt supplerende at give patienten smertestillende medicin.

 

Der bør ses en effekt efter 2-3 behandlinger, men problemets karakter har dog

stor betydning. Ved kroniske lidelser kan det være nødvendigt at behandle

regelmæssigt måske 2 gange om måneden.